onsdag 2. januar 2013

Tusen takk


Eg vil med dette sei tusen takk til alle som har fulgt bloggen min
dei 4 åra eg har blogga, både dei som har lagt igjen kommentarar,
men og alle dåke som har komt bort til meg og skrytt av den 
kjekke bloggen eg har.

Eg set veldig pris på det!

Med bilde av flotte Omaggio-lysastakar som eg fekk 3 av til jul,
har eg beslutta å avlsutte bloggen min med dette.

Eg vil forsetje å følge med og kommentere hos dåke andre bloggar,
og interiørinteressa har ikkje blitt mindre. Eg kjenner bare at tida er inne for å avslutte 
"Kvardagsgleder".

Mange gode ynskjer for det nye året, til dykk alle.

Eg har mange ynskjer og planar frametter,
men eg skal ta eit steg om gangen.
Kvardagen er best,
og absolutt ikkje glamorøs.
Fokuset i år skal vere god tid og gode stunder,
både med familie og vener.

Takk.